De reizende fototentoonstelling ’50 Jaar Marokkaanse migratie in Nederland’ wordt op 21 maart 2019 in het Eemhuis in Amersfoort door wethouder Cees van Eijk geopend. Bibliotheek Eemland en Archief Eemland stellen gezamenlijk ruimte beschikbaar.

Na Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Leiden is nu Amersfoort gastheer voor de reizende tentoonstelling ‘Vijftig jaar Marokkaanse migratie in Nederland’, samengesteld door Atlas Cultureel Centrum. Deze expositie laat zien hoe de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders erin slaagde een toekomst voor zichzelf en later ook hun gezin op te bouwen. De Marokkaanse cultuur in Nederland wordt in beeld gebracht met thematische foto’s. Zoals samensteller Sahin Yildirim stelt: “We leggen de verhalen van de pioniers vast en stellen dit beschikbaar voor een groot en nieuw publiek ter ere van- en waardering voor deze mensen. Ik hoop van harte dat dit project bijdraagt aan kennis van onze gemeenschappelijke geschiedenis. En ik hoop dat dit project bijdraagt aan dialoog met elkaar en aan onderlinge verbondenheid.”

Voor de expositie zijn in totaal 50 mensen ( 25 Marokkaanse gastarbeiders en hun vrouwen en 25 Nederlanders) professioneel gefotografeerd. Bij de zwart-wit foto’s zijn citaten te lezen.

Daarnaast is landelijk een campagne gestart om de voorwerpen en documenten van de autochtone Nederlanders en gastarbeiders (zoals bijvoorbeeld een dagschrift, werkcontract, koffers, paspoorten, werkkleding etc.) te verzamelen.

De tentoonstelling opent donderdag 21 maart 2019 in de bibliotheek Eemland. Het officiële gedeelte begint om 20.00 uur met een inleiding van samensteller Sahin Yildirim. Daarna volgt een speech van wethouder Cees van Eijk. Tot slot zal professor Jan Hoogland een lezing verzorgen over de 400 jarige bilaterale relatie van Nederland en Marokko en vijftig jaar Marokkaanse arbeidsmigratie in Nederland.  De tentoonstelling is tot en met woensdag 19 april 2019 vrij te bezichtigen. Er zijn bezoeken op afspraak mogelijk.

Arbeidsmigratie in Nederland

De eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van de Nederlandse economie. Zo gingen zij in de jaren zestig bijvoorbeeld bij de Philipsfabriek, Melkunie, Compaxo Vleeswaren en IJzerfabriek in Amersfoort werken. Zonder hen was de Nederlandse economie niet zo sterk geworden als tegenwoordig het geval is. Inmiddels wonen er ongeveer 380 duizend Marokkanen in Nederland en zijn de meeste van deze migranten gepensioneerd. In verhouding is er in deze gemeenschap sprake van meer gezondheidsproblemen, ontvangen zij relatief vaker een uitkering en/of leven vaker in relatieve armoede.

In Nederland wonen tegenwoordig mensen met meer dan 180 verschillende nationaliteiten met eigen gebruiken, gewoonten en achtergronden. Iedereen die hier woont, heeft zo zijn eigen reden waarom hij of zij naar Nederland is gekomen. De grote culturele verscheidenheid van het hedendaagse Nederland is historisch geworteld. De identiteit en stadscultuur van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Amersfoort zijn nauw verweven met het arbeidsverleden. Dat zien we terug in het interieur van woningen, het familieleven, het taalgebruik en de sociaal-culturele diversiteit.

Arbeidsmigratie in Amersfoort

In Archief Eemland zijn audio-interviews te beluisteren die het Oral HistoryTeam in de jaren ’90 heeft opgenomen met de eerste generatie arbeidsmigranten. Zo vertelt een mevrouw in interview DAGT7 over het bezoek van prinses Beatrix en prins Claus in 1972 aan Amersfoort, waar zij spraken met arbeidsmigranten. Er zijn ook enkele Amersfoortse foto’s aan de expositie toegevoegd.

Mensenbieb in het kader van arbeidsmigratie

Vanwege het thema van de tentoonstelling gaat de volgende editie van de Mensenbieb van de Bibliotheek Eemland over het thema (arbeids)migratie. Deze speciale editie is zaterdag 23 maart in de Bibliotheek het Eemhuis. U kunt dan mensen uit allerlei landen ‘lenen’.

Over samensteller Sahin Yildirim

Sahin Yildirim, samensteller van de tentoonstelling, is auteur van het boek ‘Een halve eeuw in Nederland’. Dit boek werd in het kader van het 50-jarige jubileum van de Marokkaanse migratie in Nederland (1969-2019) uitgebracht.