Op dinsdag 20 maart en vrijdag 23 maart kwamen de  leerlingen van de Sint Jan basisschool en de Sint Catharina basisschool de reizende fototentoonstelling ’50 Jaar Marokkaanse migratie in Nederland’ in Amsterdam bezoeken. 

De grote culturele verscheidenheid van het hedendaagse Nederland  is historisch geworteld. Omdat een groot deel van de identiteit gevormd wordt op school vinden we het belangrijk dat de leerlingen (basisscholen en voortgezet onderwijs) in een vroeg stadium bij de fototentoonstelling  ’50 jaar Marokkaanse migratie in Nederland betrokken worden.

De heer Slaby, een van de eerste generatie arbeiders deelde zijn verhaal ‘Amsterdam is mijn leven’ met de kinderen. Hij vertelde kort de jaren ’60 en hoe de arbeidsmigratie begon. Hierna kregen de leerlingen een rondleiding van Sahin Yildirim, medeauteur van het boek ‘Een halve eeuw in Nederland ‘.

Tijdens de rondleiding zei één van hen: “Wow, die vrouw is nu 93 als ze nog leeft” en een ander zei: “Het was erg leuk om te zien hoe oude opa’s er toen uitzagen als jonge sterke mannen”. De leerlingen waren duidelijk onder de indruk van de tentoonstelling. Ze vonden het dan ook jammer dat aan deze leuke en leerzame dag weer een einde kwam.

Het programma was in samenwerking met stichting Zieraad georganiseerd.