Een halve eeuw in Nederland

De eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van de Nederlandse economie. Zo gingen zij hier in de jaren zestig bij bijvoorbeeld de Philipsfabriek, Fordfabriek, Melkunie en Compaxo Vleeswaren werken. Zonder hen was de Nederlandse economie nooit sterk zoals het nu is.
De jonge, sterke mannen en vrouwen van toen zijn nu immers (hoog)bejaard, van broze gezondheid – of reeds overleden. Zo ook hun toenmalige Nederlandse werkgevers, begeleiders, buren en/of tolken. Veel verhalen en al dan niet tastbare herinneringen van onze naoorlogse geschiedenis dreigen met hun overlijden voorgoed verloren te gaan voor hun nazaten èn Nederland.

Wij geloven dat het vertellen van deze verhalen bijdraagt aan het besef dat wij leven in een samenleving van vrede, solidariteit en rechtvaardigheid. Daarom willen wij de herinneringen, successen en het falen van deze mensen verzamelen en delen met een breed publiek.

Wie zijn verleden niet eert, verliest de toekomst.
Wie zijn wortels vernietigt, kan niet groeien.

Momenteel werkt Atlas Cultureel Centrum met diverse landelijke partners aan diverse activiteiten(boekpresentatie, reizende foto-expositie, netwerkbijeenkomst, diverse lezingen en dialoogbijeenkomsten) om hier aandacht te vestigen.